Psykoterapi i Silkeborg

– individuelle samtaler med fokus på dig og det, du ønsker at arbejde med.

Psykoterapi i Silkeborg ved psykoterapeut Sandra Buchhardt
Psykoterapi i Silkeborg ved psykoterapeut Sandra Buchhardt

Pris: 700 kr. for 60-75 min.

Tidsbestilling på tlf. 2992 9523.

Stress, angst, meningsløshed eller depressivitet kan være en indgang til at få dybere kontakt til dig selv og dine kvaliteter – og finde større glæde, indre ro, meningsfylde, naturligt selvværd og livsappetit.

En sikker vej til at få det bedre er at få det bedre med dig selv.

Et psykoterapi-forløb er en investering af tid, penge og opmærksomhed i en kortere eller længere periode, og udbyttet er, at du får det bedre. For uanset hvilke konkrete omstændigheder der er i netop dit liv, er den eneste helt sikre vej til at få det bedre, at du får det bedre med dig selv.

I terapien tager vi altid udgangspunkt i det, der fylder for dig her og nu. Det kan handle om dit arbejde, dit parforhold eller det at være alene, udfordringer med dine børn eller dine forældre, dit sociale liv i øvrigt, dit forhold til din krop osv. Det kan også være en generel oplevelse af stress, angst, tristhed, træthed – eller en mere umærkelig længsel efter noget, det er svært at definere – som er udgangspunkt for terapien.

Mine specialer som psykoterapeut

Jeg har hjulpet mange mennesker med meget forskelligt. Her er de områder, jeg har arbejdet mest med og har stor erfaring med at kunne hjælpe i forhold til:

 • stress
 • angst
 • depressivitet / depression
 • lavt selvværd og mindreværd
 • søvnproblemer
 • længsel efter noget dybere og mere meningsfuldt

En udfordring er en mulighed for bedre livskvalitet

Psykoterapi foregår naturligvis i en respektfuld og omsorgsfuld atmosfære. Sammen udforsker vi det, du oplever som vanskeligt – i fuld accept af, hvordan det er at være i livet for netop dig. Uanset hvor store eller små, du selv oplever dine vanskeligheder, tager jeg dig alvorligt. I enhver udfordring har du en mulighed for indre vækst og bedre kontakt til dine ressourcer – og dermed mulighed for at erobre et bedre selvværd, mere livsglæde og en større grad af frihed til at udfolde dig i dit liv.

Styrk kontakten til dine ressourcer

Gennem en fordomsfri udforskning af dine udfordringer, finder du veje til at få det bedre indeni og også til at løse helt konkrete problemstillinger. Som terapeut understøtter jeg din selvudforskning, blandt andet ved at have blik for dine unikke ressourcer. Som en del af terapien arbejder vi aktivt med at styrke din kontakt til dem – for en bedre kontakt til de kvaliteter, du også rummer, er en del af vejen til at få det bedre med dig selv.

Et mildt blik på dig selv

I terapien tilbyder jeg dig et mildt blik på alt det, der foregår i dig. Og som en del af terapien, hjælper jeg dig med over tid at få et mildt blik på dig selv, alt inklusive. Kærlig accept af og ærlighed over for det, der nu engang er, er en vigtig del af arbejdet med at hele de indre sår og vokse som menneske.

Bestil tid på tlf. 2992 9523 eller sandra@buchhardt.dk

Metoder og redskaber i psykoterapien

Som terapeut trækker jeg først og fremmest på min erfaring med min egen udviklingsproces igennem mange år med psykoterapi og selvudvikling. Derudover har jeg naturligvis en uddannelse som psykoterapeut og en række supplerende uddannelser; se dem her.

I terapien inddrager jeg forskellige redskaber, alt efter hvad jeg vurderer, vil være godt i forhold til netop dig – og ud fra hvordan du selv ønsker at arbejde. I et længere forløb vil vi naturligt inddrage forskellige redskaber i forskellige faser af din proces. Konkret kan jeg blandt andet trække på følgende redskaber og arbejdsformer i samtaleterapien:

 • IFS (Internal Family Systems)
 • kognitiv terapi
 • tankefeltterapi
 • dybdepsykologisk terapi
 • arbejde med indre barn / indre børn
 • drømmetydning
 • indføling i dine kvaliteter (dit ressource-felt)
 • meditation / meditative øvelser
 • kropslige øvelser
 • udtryksøvelser
 • kropsterapi /-behandling, fx i form af kraniosakral terapi
Øvelser og redskaber med hjem

Hvis du ønsker det, kan du få øvelser / opgaver med hjem. Det kan fx være en meditations-øvelse, en fysisk øvelse eller en helt konkret øvelse med at gøre noget i din hverdag en lille smule anderledes. Det kan også være et spørgsmål, du kan gå med og åbne dig for eller en kreativ opgave. Og jeg har fuld accept af, hvis du fx ikke får lavet øvelsen eller måske helt glemmer den 🙂

Psykoterapi er en investering i dig selv

Psykoterapi er et rum dedikeret til dig – et sted, hvor du får dybere kontakt til, hvad der foregår inden i dig. Når du forstår dig selv bedre, bliver det lettere at finde vej med det, du står i. Du får også større selvaccept, når du lytter til det, der er – præcis som det er, alt inklusive.

Et terapiforløb er en investering i dig selv og en reel mulighed for at få det bedre. Individuel terapi er dedikeret hjælp til dig, men kræver også noget af dig. Og det gælder uanset, om det er din krop eller dine følelser, der kalder på hjælp – eller begge på én gang.

Det første og vigtigste skridt er at se på og mærke ind i det, der er i dig. Det hjælper jeg dig med på en nænsom og konstruktiv måde, og sammen finder vi veje til at skabe de forandringer, du ønsker.

Online-terapi via Messenger eller telefon

Hvis det er mest praktisk for dig, at vi mødes online, er det en mulighed. Det er bedst, hvis du kan komme fysisk første gang – derefter kan vi fint tale sammen via FaceTime, Messenger eller over telefonen, hvis du føler dig tilpas med det. Bor du langt væk eller ligefrem i udlandet, arbejder vi selvfølgelig via god, gammeldags telefon eller online helt fra starten.

Psykoterapien kan altså finde sted:

 • i min terapipraksis på Ladelundsvej 8, 8600 Silkeborg
 • over telefonen
 • online via Messenger.

Tidsbestilling på mobil 2992 9523 – eller mail@sandrabuchhardt.dk

Dybere kontakt til dig selv – dine udfordringer og dine kvaliteter.

Længsel efter sandhed og søgen efter følelsesfuldt nærvær kan være stærke drivkræfter i et terapeutisk selvudviklingsarbejde.

Hvis du har en uspecifik fornemmelse af, at der mangler noget i dit liv, hvis du føler længsel eller savn uden helt at vide efter hvad, kan det være et virkelig godt udgangspunkt for terapien. Selv om ens liv egentlig fungerer godt, kan man opleve, at eksempelvis meningsløshed, håbløshed, rastløshed, livslede eller uro fylder i én. Og bearbejdelsen af disse tilstande er en mulighed for at føle bl.a. større glæde, selvaccept, frihed og fredfyldthed – og få dybere kontakt til dig selv.

Længslen efter at blive mere sand og i overensstemmelse med dig selv kan være en stærk motivationsfaktor i det terapeutiske arbejde. Og en væsentlig del af arbejdet består i at opdyrke og træne en kvalitet som ærlighed (først og fremmest i forhold til dig selv) samt evnen til at mærke efter, hvad der er hvad – såvel inden i som uden for dig selv. Ærlighed kan være dybt opløftende og understøtter evnen til at være nærværende og til stede i dit liv.

Kvaliteter og personlighed

Jeg skelner mellem personligheden, som vi danner igennem vores opvækst, og kvaliteterne, som er vores egentlige natur og tilsammen udgør vores individualitet. Alle mennesker er født med umistelige kvaliteter som eksempelvis glæde, visdom, kraft, kreativitet, medfølelse, blidhed, fred, værdighed og tålmodighed. 

Kontakt til dine ressourcer og blik for dine vanskeligheder

I mit perspektiv er en vigtig del af arbejdet at erobre kontakt til vores ressourcer, herunder vores kvaliteter. Vi har brug for at lade vores kvaliteter arbejde aktivt i os, når vi skal overvinde vores vanskeligheder og generelt til at nære, styrke og støtte os på vores vej i livet. Samtidig har vi også behov for ærligt at se vores personligheds uhensigtsmæssige mønstre i øjnene. Derfor søger jeg i terapien at finde en balance mellem arbejdet med at skabe kvalitetskontakt og arbejdet med at afdække og erkende personlighedsstrukturen.

Arbejdet med at få bedre kontakt med dine kvaliteter vil ofte trække ting frem, som står i vejen for denne kontakt. Og i takt med at du bearbejder dine blokeringer, styrker du kontakten til dine kvaliteter. Jo mere vi forsøger at udfolde vores kvaliteter, desto mere får vi blik for vores personlighed og de strukturer og mønstre, der gør, at vi lukker af for kontakt med os selv og til verden omkring os – og omvendt: jo bedre vi kender vores egne mønstre, desto mindre magt har de over os – og desto mere kan vi åbne os mod verden og lade vores kvaliteter flyde frit.

Selvværdsfølelse og livsglæde

Jo mere vi tør lade vores kvaliteter blive synlige og udfolder dem i vores liv, desto bedre selvværdsfølelse får vi. Ud over et bedre selvværd giver det dyb mening at bruge vores kvaliteter aktivt – og det fører igen til øget livsglæde, mod på livet og livsappetit.

Jeg har arbejdet som psykoterapeut med individuel psykoterapi og parterapi siden 2008 – se mere om min baggrund, erfaring og uddannelser her.

Ring på tlf. 2992 9523, hvis du har spørgsmål til terapien eller vil bestille en tid.

Se mine åbningstider og andre praktiske aspekter her.