Meditation og selvudviklings-gruppe

I gruppen arbejder vi med selvudvikling gennem bl.a. meditation, udtryk og terapeutisk respons på udtrykket, forskellige former for bevægelse mv. Gruppen vil være fortløbende og med maks. 8 deltagere.

Formålet med gruppen er at tilbyde en ramme for dig, der ønsker en dybtgående og længerevarende selvudviklingsproces. Målet med arbejdet i gruppen er at styrke kontakten til dine umistelige kvaliteter og den individuelle essens, vi alle har, og udfolde dine kvaliteter i stadig større grad.

Arbejdet vil naturligt trække de mønstre frem, som spærrer for udfoldelsen af dine kvaliteter. I bearbejdelsen af disse mønstre bliver det at have et mildt og kærligt blik på dig selv af største vigtighed, hvorfor vi vil arbejde med at opbygge følelse for os selv – samt en nænsom og støttende atmosfære i gruppen, som kan være med til at understøtte den enkelte deltagers individuelle proces.

Gruppen vil mødes en dag om måneden – på tirsdage kl. 10.00-13.30.

Tilmelding sker via AOF – se mere her, hvor du også kan tilmelde dig:

https://aof.dk/motion-og-bevaegelse/yoga-og-meditation/meditation-og-selvudvikling-61025

Skriv til sandra@buchhardt.dk eller sms/ring på 2992 9523, hvis du har spørgsmål.

Om arbejdet med selvudvikling i gruppen

Krop, energi, følelse og tanke

Generelt vil arbejdet med selvudvikling i gruppen have et bredt sigte: Vi vil arbejde kropsligt, energetisk og følelsesmæssigt, da arbejdet med hvert af de tre områder vil have en effekt på de to øvrige, og da et konstruktivt samspil mellem de tre er ønskeligt – og endvidere en forudsætning for balance i det mentale felt.

Vi vil også inddrage vidensfelter, der kan virke som inspiration i din selvudviklingsproces – eksempelvis:

  • drømmeforståelse, herunder drømmetydning og forskellige former for drømmearbejde
  • anatomi og fysiologi, herunder samspillet mellem krop og psyke, fysisk og psykisk stress, hvad der kan afspænde krop og sind mv.
  • energilære, herunder de vigtigste chakras og overordnede energistrømme

På lidt længere sigt bliver det måske også muligt at inddrage enneagrammet, herunder de 9 punkter og deres spirituelle kvaliteter samt fysiske, psykiske og energetiske udfordringer i de forskellige punkter.

Arbejdsformer

I gruppen vil vi arbejde på forskellig vis. Nogle af de gennemgående arbejdsformer vil være:

Meditation

Der vil være meditation hver gang. Jeg guider meditationerne. Nogle meditationer vil være gennemgående, andre mere specifikt rettet mod et tema.

Udtryk

Der vil jævnligt være mulighed for, at hver enkelt deltager giver et udtryk. Det kan fx være umiddelbart efter, vi har mediteret, om oplevelsen og effekten af meditationen. Der vil også være mulighed for udtryk om fx et tema eller andet fra dit liv i øvrigt, der måtte fylde. Når du har udtrykt dig, får du en terapeutisk respons fra mig – eller det kan være, dit udtryk former sig som en samtale mellem os.

Oplæg

Hver gang vil typisk starte med et oplæg fra mig om et tema. Det kan fx være om:

  • meditation, forskellige former for meditation, hvordan og hvorfor
  • kvalitets-felter, vi vil forsøge at skabe kontakt til
  • problematikker vi vil prøve at kaste lys på
  • chakras, vi vil arbejde med

Der vil også være oplæg om de specifikke meditationer, energiøvelser, åndedrætsøvelser mv. vi arbejder med, og grundige introduktioner til de øvrige arbejdsformer, fx udtryk og dansemeditation.

Dansemeditation

Vi vil af og til arbejde med dansemeditation. Først varmer vi krop og sind op med blide øvelser, som inviterer dig til at være nærværende i kroppen og bevæge dig ud fra impulser i din krop, energi og følelse. Derefter dansemediterer vi til musik af forskellig art.

Kommunikationsøvelser

Af og til vil der være en øvelse, der involverer en eller anden form for udveksling med én eller flere af de øvrige deltagere i gruppen. Det vil ofte være en kommunikationsøvelse om et specifikt emne, hvor du dels udtrykker dig, dels lytter til en anden deltager.

Drømmetydning

Vi vil af og til se på nattens drømme, hvis nogen kan huske noget fra dem. Hvordan vi arbejder med drømmene, afhænger af, hvor mange der har drømme med fra natten, samt længden og arten af drømmene. Det kan fx foregå ved, at du fortæller din drøm, og hvad du evt. føler, den handler om, og jeg spørger lidt ind til den og giver nogle bud på, hvordan du kan tage den med i det videre arbejde. Det kan også være, vi i hele gruppen arbejder kreativt med at male/tegne ud fra drømmene, bevæge os ud fra drømmene eller andet.

Afrunding og vejledning

Som en del af afrundingen hver gang kan du få vejledning i forhold til, hvordan du kan støtte din videre proces frem til næste gang, gruppen mødes. Det kan fx være konkrete meditationer eller øvelser, du kan arbejde med derhjemme, emner du kan have fokus på mv.

Pris og praktisk

3-10 deltagere: Gruppen starter op, når der er min. 3 tilmeldte.

Sted: Ørnsøvej 5, 8600 Silkeborg – i det store lokale allerbagerst i bygningen (hip-hop-lokalet)

Tid: En dag om måneden, tirsdage kl. 10.00-13.30.

Prisen fremgår af AOF’s hjemmeside og kan variere, afhængigt af hvor mange mødegange der er ml. hhv. jul og sommerferie – og sommerferie og jul.

Tilmelding

Tilmelding via AOF – se mere her:

https://aof.dk/motion-og-bevaegelse/yoga-og-meditation/meditation-og-selvudvikling-61025

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål, på sandra@buchhardt.dk eller mobil 2992 9523.

Nattens drømme kan være en enorm hjælp og støtte i din selvudvikling. Læs om drømmegruppe her.

Når du arbejder med selvudvikling, kan individuel terapi være et vigtigt element. Læs om den terapi, jeg tilbyder, her.